kaminski2

Relacje

Głos dr. hab. inż. Arkadiusza Kamińskiego,
eksperta, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.
w panelu dyskusyjnym: Zielony wodór i biometan – warunki wykorzystania
i perspektywy rozwoju rynku

VII Kongres Energetyczny DISE w tym roku skoncentrowany był na problematyce sector coupling, w kontekście którego trudno nie wspomnieć o przyszłości polskiego gazownictwa i możliwości jego „zazielenienia”. W dyskusji panelowej na uwagę zasługuje głos dr. hab. inż. Arkadiusza Kamińskiego, eksperta, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen.

Kamiński zadeklarował, że: „na naszych oczach Orlen staje się koncernem multienergetycznym, zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo energetyczne w Europie centralnej”. Powiedział on, że Orlen w swojej strategii zadeklarował neutralność emisyjną do 2050 r., co podyktowane jest przeświadczeniem, że jest to inwestycja w przyszłość, oparta na inwestycjach w źródła niskoemisyjne i zeroemisyjne zarówno na lądzie, jak i na morzu. A. Kamiński wskazał, że: „w najbliższej dekadzie Orlen przeznaczy ok. 30 mld zł na tzw. projekty zrównoważone (25 mld to 60 projektów w tym związanych z poprawą efektywności energetycznej i wytwarzaniem zielonego wodoru, które pozwolą na obniżenie emisji z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych o przynajmniej 20%, a jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej to te projekty mają zredukować o 33% emisję CO2 na Mwh wyprodukowanej energii elektrycznej)”.

Ekspert Orlen opowiedział szeroko o zielonych projektach spółki skoncentrowanych na tworzeniu gospodarki obiegu zamkniętego, które pozwolą na zdywersyfikowanie polityki surowcowej Orlen. Zdaniem A. Kamińskiego: „Orlen ma świadomość, że do realizacji ambitnych celów emisyjnych potrzebna jest zielona energia, stąd budujemy morskie farmy wiatrowe (pierwsza MFW w partnerstwie z Northland), interesuje nas kolejnych 11 krajowych koncesji. Stawiamy w naszej strategii na wodór, który jest niezbędny dla dekarbonizacji, widzimy jego zastosowanie w przemyśle, ale także w transporcie i energetyce. W pierwszej kolejności zielony wodór zastąpi szary wodór, następnie zostanie wykorzystany do produkcji paliw syntetycznych, amoniaku i metanolu”.

Kamiński szeroko wskazał potencjał Orlen w zakresie rozwoju zielonego wodoru w Polsce. Według Kamińskiego: „Orlen jako firma posiadające instalacje rafineryjne, chemiczne i petrochemiczne, w których stosowany jest wodór ma solidne fundamenty, w zakresie technologii wodorowych którymi są ogromne kompetencje nabywane przez dziesiątki lat w obszarze bezpieczeństwa procesowego, znajomości technologii oraz przepisów, dające przewagę konkurencyjną”. Tytułem uzasadnienia wskazał on na instalację elektrolizera we Włocławku, z którego w procesie elektrolizy Orlen wytwarza wodór, instalację zgazowania (POX) instalację Olefin, gdzie w procesach pirolizy i odwodornienia węglowodorów również wytwarzany jest wodór. Koncern wytwarza też wodór w procesie reformingu parowego metanu oraz go doczyszcza do odpowiedniej jakości na podstawie normy 14687, jest dystrybutorem wodoru do odbiorcy końcowego, jako gazu technicznego. Z Hydrogen Europe Orlen realizuje projekt Hydrogen Eagle, który ma zapewnić nową zintegrowaną z europejską siecią wodorową infrastrukturę w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji wodoru w Polsce, Czechach i Słowacji. Kolejny projekt Orlen Clean Cities to budowa hubu wodorowego. Orlen realizuje także projekty nad technologiami wykorzystującymi zielony wodór, np. w procesie co-elektrolizy, zagospodarowania wychwyconego CO2, produkcji węglowodorów syntetycznych z największymi ośrodkami naukowymi. Koncentruje się na także we współpracy z PESA, PKP na budowie infrastruktury i uruchomienia pierwszych pojazdów transportu kolejowego zasilanych wodorem. Pod koniec roku ma zostać uruchomimy najnowocześniejszy i pierwszy w Polsce hub wodorowy w Trzebini z laboratorium, które będzie badało jego jakość. W sierpniu tego roku podpisaliśmy umowę na realizację hubu wodorowego we Włocławku. Mamy na zaawansowanym etapie postępowanie zakupowe na budowę stacji tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach. Mamy podpisane 14 listów intencyjnych w tym z dostawcami pojazdów z partnerami europejskimi przy tworzeniu tzw. spill over effects.