Jarosław Dybowski

Relacje – VIII Kongres Energetyczny

Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN ORLEN S.A.
w panelu dyskusyjnym pn. Wykorzystanie technologii małych
reaktorów jądrowych SMR do produkcji czystej energii

Jaka jest wizja ORLENU w zakresie polskiej transformacji z uwzględnieniem technologii SMR w perspektywie najbliższego dziesięciolecia?

Zdaniem Jarosława Dybowskiego bardzo ważne dla wprowadzania nowych technologii jest określenie w pierwszej kolejności długookresowego planu rozwoju systemu energetycznego. Ma powstać spółka NABE, która będzie stopniowo wygaszała aktywa węglowe, co rodzi pytanie czym zastąpić te źródła. J. Dybowski stwierdził, że: „jedyna dzisiaj dostępna, zeroemisyjna technologia, która może zastąpić energetykę węglową to energetyka jądrowa, nie mamy wyboru, jak inwestować w energetykę jądrową”. W swoim wystąpieniu powiedział on, że ORLEN inwestuje w źródła gazowe (CCGT), ponieważ są to źródła elastyczne, mające zdolność regulacji mocy produkcyjnej z przyszłych farm wiatrowych, w które będzie inwestowała spółka. Dodał on, że należy zauważyć, że gaz jest niestety również paliwem emisyjnym, lecz magazyny energii które mogłyby taką elastyczność dostarczyć są wciąż mało opłacalne przy takiej skali. Strategia ORLEN zakłada w pierwszej kolejności budowanie wielkoskalowego OZE (farmy PV, onshore), ale w związku z brakiem mocy przyłączeniowych i ograniczoną wielkością produkcji, najbardziej efektywne źródła energii dla systemu elektroenergetycznego to offshore w połączeniu z elektrowniami gazowymi, które regulują produkcję energii z offshore. Dyrektor Dybowski uzupełnił swoją wypowiedź dodając, że „trzeba zastąpić tzw. podstawowe elektrownie, czyli w ich miejsce wprowadzić energetykę jądrową”. W jego ocenie SMR ma sens, kiedy zbuduje się więcej takich reaktorów, ale jednocześnie potrzebna jest także wielkoskalowa energetyka jądrowa, żeby zdywersyfikować miks energetyczny. Według J. Dybowskiego: „SMR zastąpi energetykę węglową, a ORLEN zdecydowanie wpisze się w proces transformacji energetyki i będzie jej liderem, w czym pomoże nam dywersyfikacja działalności PKN ORLEN”.

Czy widzi Pan potencjał do wykorzystania istniejącej infrastruktury, która powstała przy tworzeniu bloków węglowych na potrzeby SMR?

Zdaniem dyrektora Dybowskiego, tak, ponieważ celem powinno być wybudowanie w miejsce wycofywanych bloków węglowych reaktorów jądrowych. Jak stwierdził: „stare moce muszą być zastępowane nowymi, w pełni dyspozycyjnymi i bezemisyjnymi źródłami, a takimi właśnie są elektrownie jądrowe”. Podsumowując swoje wystąpienie, panelista powiedział, że: konieczne jest umocowanie prawne dla zarezerwowania mocy przyłączeniowych likwidowanych bloków węglowych dla zastępujących je elektrowni jądrowych, liczymy na to że takie regulacje zagwarantują nam długookresowe bezpieczeństwo energetyczne kraju.