W drugiej połowie 2019 roku zapraszamy na piąty już Kongres Energetyczny, który odbędzie się we Wrocławiu. Na nadchodzącej konferencji skoncentrujemy się na takich zagadnieniach jak:

  • Nowa polityka energetyczna Polski,
  • Miks energetyczny Polski w 2040 i jego wpływ na kształtowanie cen energii w Polsce,
  • Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz integracja OZE w systemie energetycznym z konwencjonalnych źródeł wytwórczych,
  • Potencjał i warunki rozwoju magazynów energii, dostępne technologie oraz funkcjonalności,
  • Elektromobilność – warunki rozwoju, dostępność infrastruktury ładowania, możliwość produkcji baterii w Polsce,
  • Morska energetyka wiatrowa – czynniki sukcesu budowy farm offshore w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, doświadczenia z innych krajów, rozwój technologii, ramy prawne i mechanizmy wsparcia,
  • Warunki rozwoju energetyki solarnej w Polsce – jak zrealizować założony udział w miksie energetycznym,
  • Cyfryzacja energetyki oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji,
  • Program czyste powietrze – jak ciepłownictwo i elektryfikacja transportu mogą wpłynąć na osiągnięcie założonych celów

O dalszych szczegółach oraz terminie wydarzenia będziemy informować na bieżąco.