Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Informujmy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a-5, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wystawienia dokumentów księgowych, wpisania na listę uczestników webinaru, przesyłania informacji związanych z webinarem i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza danymi zawartymi na dokumentach księgowych, które to będą przekazane do biura rachunkowego obsługującego Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych w oparciu o umowę powierzenia.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

4. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w webinarze.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5. lat.