Bezpieczeństwo i rozwój są dwoma filarami dla rynku gazu, a patrząc szerzej, dla całej polskiej gospodarki. Uważam, że jeżeli chodzi o polski gaz, polską energetykę i patrząc szerzej, polską politykę, potrzebne jest myślenie strategiczne. Wyzwania dnia bieżącego są oczywiście ważne, ale nasze działania muszą prowadzić do jakiś celów, muszą do czegoś zmierzać, musi być jakaś droga, którą systematycznie podążamy. I takie podejście, podejście strategiczne jest obecne w wielu państwach, a w tym wśród naszych sąsiadów, czego doskonałym przykładem są Niemcy i Federacja Rosyjska. W obszarze gazu ich postępowanie i ich współpraca ma długą historię, i są w tym bardzo konsekwentni. Geneza tej współpracy, budowania partnerstwa w obszarze gazu i w obszarze energetycznym sięga lat siedemdziesiątych XX wieku, wtedy gdy świat zupełnie inaczej wyglądał, wtedy gdy te dwa państwa były w przeciwnych sobie obozach polityczno-militarnych. To już wtedy została zapoczątkowana ta współpraca. Zatem myślenie strategiczne jest stałym elementem rzeczywistości politycznej i rzeczywistości gospodarczej. W Polsce takie myślenie jest także potrzebne, tym bardziej, że aktualna polityka energetyczna Państwa przyjęta jeszcze w roku 2009 nieco już się dezaktualizuje i zapowiadane są prace nad nową polityką energetyczną. W tej nowej polityce energetycznej musi mieć odpowiednie miejsce polityka dotycząca polskiego rynku gazu ziemnego. To fragment wprowadzenia do panelu dyskusyjnego: „Bezpieczeństwo i rozwój polskiego rynku gazu”.  Wnioski i podsumowanie konferencji  na stronie www.gazterm.nazwa.pl w zakładce Problematyka/Podsumowanie