Program Kongresu

DZIEŃ I - 25 września 2019

08.00 Rejestracja uczestników

 • Rejestracja uczestników

09:00 Otwarcie Kongresu przez Zarząd DISE

Remigiusz Nowakowski
Dawid Jackiewicz

10:30 – 12:00 Panel dyskusyjny: Elektryfikacja, dekarbonizacja, przywództwo

Moderator

Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu DISE

Paneliści

 • Magnus Hall – President of Eurelectric, President and CEO of Vattenfall
 • Mikael Lemström – Vice President, Heating and Cooling City Solutions, Fortum
 • Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia S.A.
 • Darius Maikštėnas – Chairman of the Board and CEO of Ignitis Group
 • Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN SA

TEZY

 • Co dla sektora energetycznego oznacza wizja „Gospodarki zeroemisyjnej w Unii Europejskiej do 2050”?
 • Jaki będzie efekt trwającej obecnie transformacji energetycznej? Jak będzie wyglądał europejski przemysł energetyczny w 2050? Jak transformacja energetyczna wpłynie na klientów?
 • W jaki sposób gracze na rynku energii mogą skorzystać z efektów polityki klimatycznej, nowych technologii i jak wykorzystują swoje pozycje?
 • Jak przemysł energetyczny może w najlepszy sposób skorzystać
  z trendów elektryfikacji i dekarbonizacji?
 • Czy integracja w ramach całego łańcucha wartości jest dobrą strategią dla przedsiębiorstw energetycznych?
 • Kim będą nowi liderzy w energetyce przyszłości?

Wystąpienie: Holger Grubel - Head of Portfolio Development Offshore Wind at EnBW AG

Transformacja energetyczna – Internacjonalizacja morskiej energii wiatrowej

Prezentacja: Andrzej Jeżewski - Prezes Promet-Plast

Plany rozwoju energetyki rozproszonej na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO

13:00 – 14:15 Panel dyskusyjny: Wizja rozwoju OZE w Polsce i na świecie:

Moderator

Mec. Rafał Hajduk – Kancelaria prawnicza DZP

Paneliści

 • Monika Morawiecka – Prezes Zarządu, PGE Baltica
 • Olivia Breese – Head of Market Development, Ørsted
 • Jarosław Dybowski – Dyrektor, PKN ORLEN SA
 • Andrzej Kensbok – Prezes KGHM International Ltd., Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW
 • Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading
 • Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.
 • Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii

TEZY

 • Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz integracja OZE z konwencjonalnymi źródłami wytwórczymi
 • Wpływ rozwoju technologii OZE na bezpieczeństwo dostaw energii
 • Morska energetyka wiatrowa – czynniki sukcesu budowy farm offshore w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, doświadczenia
  z innych krajów, rozwój technologii, ramy prawne i mechanizmy wsparcia
 • System aukcyjny vs. corporate PPA a dalszy rozwój projektów farm wiatrowych na lądzie
 • Warunki rozwoju energetyki solarnej w Polsce – jak zrealizować założony udział w miksie energetycznym
 • Kluczowe aspekty rozwoju energetyki rozproszonej – klastry energii i prosumenci

12:30 Wystąpienie: Iweta Opolska - Dyrektor, Biuro Handlu Gazem, PKN ORLEN S.A.

ORLEN GAS MEETING | Fundamenty i perspektywa cen gazu

Wystąpienie: Małgorzata Banasik - Radca Prawny, Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp. K.

USA – Polska – Ukraina. Szanse i wyzwania dla sektora gazowego

13:00 – 14:15 Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju rynków gazu w Polsce, w regionie i na świecie

Moderator

Wojciech Jakóbik – Redaktor, Biznes Alert

Paneliści

 • Piotr Listwoń – Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii
 • Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, Gaz-System S.A.
 • Saulius Bilys – CEO, AB Amber Grid
 • Mirosław Skowron – Członek Zarządu, Ciech S.A.
 • Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.
 • Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Ireneusz Krupa – Członek Zarządu, PSG sp. z o.o.

TEZY

 • Znaczenie gazu ziemnego w procesie transformacji sektora energetycznego w Polsce
 • Integracja rynków gazu w Basenie Morza Bałtyckiego
 • Rozwój LNG w Polsce i potencjał rynków w Regionie
 • Czynniki wpływające na ceny gazu jako commodity na globalnych rynkach
 • Bunkrowanie LNG – nowa możliwość biznesowa dla firm sektora gazowego
 • Czy Polska może stać się „hubem” gazowym dla Europy Środkowo – Wschodniej

Prezentacja raportu o ciepłownictwie: Kamila Lesiw-Głowacka – Instytut Rozwoju Terytorialnego

Ciepłownictwo systemowe w przestrzeni województwa dolnośląskiego

16:05 – 17:35 Panel dyskusyjny: „Czyste powietrze” – transformacja ciepłownictwa i bezemisyjny transport

Moderator

Mec. Paweł Grzejszczak – Kancelaria prawnicza DZP

Paneliści

 • Michał Kurtyka – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Pełnomocnik ds. Prezydencji COP24
 • Marek Gawroński – Wiceprezes, Volvo Poland S.A.
 • Dr hab. inż. Izabela Sówka – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Wilczak – Wiceprezes ds. technicznych, PGNIG TERMIKA
 • Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW
 • Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.
 • Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNIG Obrót Detaliczny

TEZY

 • Program czyste powietrze – jak ciepłownictwo i elektryfikacja transportu mogą wpłynąć na redukcje emisji
 • Transformacja ciepłownictwa systemowego jako ważny element działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji
 • Czy ciepłownictwo systemowe jest lekiem na smog?
 • Jak program rozwoju elektromobilności w Polsce może wpłynąć na stan powietrza w miastach?
 • Elektryfikacja transportu zbiorowego – kiedy flota elektryczna zastąpi pojazdy spalinowe?
 • Kluczowe czynniki sukcesu dla emobility – rozwój infrastruktury szybkiego ładowania czy dotowanie zakupu pojazdów

Program Kongresu

DZIEŃ II - 26 września 2019

Wystąpienie: Radosław Kwiecień - Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w transformacji energetycznej

11:30 Prezentacja: Bartłomiej Szymaniak - IFS

Transformacja w obszarze usług serwisowych

Wystąpienie: Dávid Forgács Ph.D. – Director Of Knowledge Management at Saule Technologies Ltd

Step by step towards commercially available flexible perovskite solar cells

12:00 – 13:30 Panel dyskusyjny pod egidą NCBiR: Nowe technologie w energetyce

Moderator

Katarzyna Sobótka-Demianowska – Dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności, ABB Sp. z o.o.

Paneliści

 • Mariusz Zieliński – Product Manager w Pionie Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland
 • Hando Sutter – Chairman of the Management Boar, Eesti Energia
 • dr inż. Agnieszka Jakubiak – Koordynator projektu w NCBiR
 • Adam Zalewski – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Griffin Group Energy
 • Anna Streżyńska – Prezes Zarządu, MC2 Innovation
 • Maciej Bluj – Prezes Zarządu, Go2 Smart
 • Michał Rumiński – Prezes Zarządu, EEC Magenta Sp. z o. o.
 • Robert Bednarski – Dyrektor Biura SmartCity i Zarządzania Projektami w Urzędzie Miejskim Wrocławia

TEZY

 • Innowacje w energetyce i ich kluczowa rola w rozwijaniu energetyki niskoemisyjnej
 • Smart grid i smart metering – inteligentne technologie w dobie zmian funkcji infrastruktury przesyłowej, rosnącego udziału OZE i generacji rozproszonej
 • „Smart City” jako model współpracy firm energetycznych z samorządami
 • Technologie pozwalające na optymalizacje zasobów i wzrost efektywności energetycznej
 • Cyfryzacja energetyki oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji
  – nowe modele biznesowe
 • Potencjał i warunki rozwoju magazynów energii, dostępne technologie oraz funkcjonalności
 • Magazynowanie energii szansą na szybki rozwój OZE

12:00 – 13:30 Panel dyskusyjny pod patronatem PGNiG: Wpływ innowacji na transformację energetyczną:

Moderator

Krzysztof Bolesta – Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

Paneliści

 • Łukasz Kroplewski – Wiceprezes ds. Rozwoju, PGNiG S.A.
 • Piotr Rudzki – PwC Advisory
 • Bartłomiej Steczowicz – Prezes Zarządu, Teraz Energia Sp.z o.o.
 • Aneta Wilmańska – Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG S.A. w Brukseli, Wiceprzewodnicząca EU Committee w ramach IOGP (International Association of Oil&Gas Producers)

TEZY

 • Działalność innowacyjna w sektorze gazu, paliw i energetyki
 • Rola innowacji w strategiach krótko i długoterminowych przedsiębiorstw w branży
 • Determinanty wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju innowacyjności branży
 • Jakich innowacji potrzebuje branża dziś by rozwijać się jutro
 • Jak i z kim rozwijać innowacyjne pomysły
 • Wyzwania dla rozwoju innowacji w polskich firmach z sektora

14:00 – 15:00 Panel dyskusyjny: Nowa polityka energetyczna Polski

Moderator

Marcin Roszkowski – Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego

Paneliści

 • Adam Gawęda – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego
 • dr inż. Wojciech Myślecki – Politechnika Wrocławska, Przewodniczący Zespołu Nowoczesnych Technologii przy NCBiR,
 • Paweł Turowski Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • dr hab. inż. Waldemar Skomudek – Profesor Politechniki Opolskiej
 • dr hab. Ludwik Pieńkowski – Prof. nadzw., Katedra Energetyki Jądrowej, AGH
 • Karolina Baca-Pogorzelska – Dziennikarz

TEZY

 • Wizja energetyki przyszłości – system scentralizowany czy generacja rozproszona?
 • Miks paliwowy Polski w 2040 i jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, osiągnięcie celów emisyjnych oraz ceny energii
  w Polsce
 • Doktryna dekarbonizacji i rola energetyki odnawialnej w miksie energetycznym Polski
 • Współpraca konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE w ramach nowej polityki energetycznej Polski
 • Energetyka jądrowa – opcja strategiczna czy konieczność?
 • Na jaką technologie powinna stawiać Polska?
 • Zapewnienia stabilności generacji energii z różnych źródeł jako kluczowego elementu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa

13:30 – 15:00 Panel dyskusyjny: Wykorzystanie wodoru w energetyce

Moderator

Maciej Jakubik – Dyrektor Generalny, Central Europe Energy Partners

Paneliści

 • Wojciech Hann – Członek Zarządu, BGK
 • Krzysztof Sitarski Poseł na Sejm RP
 • Tomoho Umeda – Prezes Zarządu, TOMO GROUP
 • Przemysław Bielecki – Kierownik, Dział Regulacji Zewnętrznych, Grupa LOTOS S.A.
 • dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej*
 • Krzysztof Kochanowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

TEZY

 • Obszary wykorzystania wodoru w procesie dekarbonizacji i globalnej transformacji energetycznej
 • Rola wodoru w magazynowaniu energii i bilansowaniu systemu elektroenergetycznego zdominowanego przez OZE? Ewolucja od „Power to Gas” do „Power to X”
 • Wizja wodoru jako paliwa alternatywnego i jego miejsce w strategii bezemisyjnej mobilności
 • Technologie wodorowe w gazownictwie – możliwości, bariery, potencjał
  Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji wodorowych – dobre praktyki na świecie
 • Jak polityka technologiczna może wspierać rozwój technologii wodorowych w Polsce?

Pobierz program:

* Organizator zastrzega, iż nie jest to ostateczna wersja programu, program może jeszcze ulec zmianom