Tegoroczny V Kongres Energetyczny był kolejny raz objęty honorowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego. Z powodu swojej nieobecności na Kongresie, Premier przesłał list do uczestników wydarzenia, który został odczytany w trakcie konferencji przez posłankę Mirosławę Stachowiak-Różecką.

W liście Premier nawiązał do bezpieczeństwa energetycznego Polski, które jest priorytetową kwestią rządu, a przygotowywany przez niego projekt polityki energetycznej w perspektywie długookresowej, ma sprawić, że transformacja energetyczna będzie przebiegała w sposób stopniowy i zrównoważony.