Wiceprezes Zarządu DISE dr Piotr Paszko uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu dotyczącego konsolidacji firm paliwowych pod hasłem „Społeczne i globalne aspekty połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos”, zorganizowanego przez Warsaw Enterprise Institute. Spotkanie to miało na celu zebranie opinii i stanowisk różnych stron, które następnie zostały włączone do ogólnego raportu, wzbogaconego o rekomendacje co do możliwie najlepszej i dla wszystkich akceptowalnej drogi do fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos.