Rozwój OZE w Polsce i na świecie, a także dekarbonizacja i wiążące się z nią wyzwania były głównymi tematami dyskusji panelowych podczas V Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

– Jesteśmy gotowi jako spółka na zmiany wynikające z transformacji energetycznej – mówił Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN Oreln, który wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych.

Odwrotu od OZE już nie ma, to pewne. Jednakże ta zmiana nie może przebiegać w oderwaniu od społecznych konsultacji i kwestii ekonomicznych, bo OZE to także wejście w nowy biznes. Offshore natomiast może przynieść korzyści całej polskiej gospodarce. To główne wnioski płynące z dyskusji o rozwoju OZE w Polsce, który był tematem panelu dyskusyjnego w czasie V Kongresu Energetycznego, w którym udział wzięli między innymi Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica, Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN Orlen, Andrzej Kensbok – Prezes KGHM International Ltd., Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A., Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW, Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading, JarosławBroda-Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A., Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii.

Debata dotyczyła korzyści, jakie przyniesie Polsce morska energetyka wiatrowa, a także tempa rozwoju OZE w Polsce.

– Nie będziemy powielać błędów naszych poprzedników, mamy wszystko żeby odnieść sukces w tym sektorze – mówiła Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica podczas dyskusji.

Szybszy rozwój OZE w Polsce jest możliwy, ale tylko przy wsparciu ze strony państwa

Paneliści zgodnie stwierdzili, że potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej mamy, jednakże same zasoby nie przesądzają jeszcze o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Dochodzą tu bowiem jeszcze inne kluczowe czynniki.

– Farmy wiatrowe na morzu pojawią się, ale najwcześniej po 2024 roku, ale pamiętajmy, że nie można zostawiać wszystkiego na głowach inwestorów. Morska energetyka wiatrowa to projekt angażujący bardzo wiele obszarów gospodarki – powiedział Jarosław Dybowski z PKN ORLEN. Jego zdaniem to szansa na rozwój gospodarczy, który wymaga wsparcia państwa. – Nie chodzi o wsparcie za darmo. Oferujemy dużo gospodarce, ale potrzebujemy koordynacji – dodał.

– Morska energetyka wiatrowa może przynieść nam jako inwestorom, ale i całości gospodarki wiele korzyści. Cały łańcuch dostaw poza turbinami w Polsce już jest – mówił Dybowski. – Mamy przemysł stoczniowy, w który offshore mógłby wprowadzić pewne ożywienie. Rozwój logistyki, rozwój portów – to wiele obszarów, w różnych gałęziach gospodarki.

Jako inwestorzy potrzebujemy również przejrzystych regulacji, aby cały proces był optymalny dla gospodarki – tłumaczył Jarosław Dybowski.

Wyzwania dekarbonizacyjne, a rozwój OZE

Sektor energetyczny musi być elastyczny, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw, dlatego też portfel energetycznych źródeł wytwarzania musi pozostać zdywersyfikowany.

– Potrafimy się dostosować. Jeżeli klienci chcą ładować samochody elektryczne, budujemy ładowarki. Jeśli będą chcieli jeździć na wodór, będziemy budować stacje wodorowe. To nie jest zagrożenie dla naszej firmy. Nawet jeśli zmniejszy się ilość paliw produkowanych w rafinerii, to produkcja zostanie przeniesiona do obszaru petrochemicznego – tłumaczył Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN ORLEN w czasie kolejnego panelu z jego udziałem: Elektryfikacja, dekarbonizacja i przywództwo, w którym udział wziął także Magnus Hall, President Eurelectric, CEO of Vattenfall, Mikael Lemström – Vice President, Heating and Cooling City Solutions, Fortum, Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A., Darius Maikštėnas – Chairman of the Board and CEO of Ignitis Group oraz Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

– Farmy wiatrowe, jak większość źródeł odnawialnych, nie są w pełni dyspozycyjne. Dlatego poleganie wyłącznie na takich źródłach energetycznych jest niemożliwe. Można wyobrazić sobie elektrownie węglowe spełniające w przyszłości funkcję infrastrukturalną jak sieć. One muszą istnieć, aby była ciągłość zasilania. Po to działa na przykład rynek mocy – dodał Dybowski.

PKN Orlen był Partnerem Jubileuszowym V Kongresu Energetycznego.