List od Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej – Pana Piotra Naimskiego: