Powerpol

RELACJA – 23. KONGRES ENERGETYCZNO-CIEPŁOWNICZY POWERPOL

W dniach 27-28 lutego w Warszawie, odbył się 23. Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, w którym udział wziął Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE ENERGY.

Dyskusja odbyła się w ramach II panelu Kongresu pt. „Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii”, a podjęte tematy dotyczyły:

  • wyzwań dla dystrybucji, z omówieniem propozycji rozwiązań systemowych i legislacyjnych;
  • problematyki kierunków importu gazu i paliw do Polski;
  • inwestycji kluczowych dla polskiego rynku gazu i paliw;
  • problematyki związanej z zakazem rejestracji pojazdów spalinowych w 2035 r.;
  • wyzwań związanych z rozbudową infrastruktury magazynowej;
  • perspektyw rozwoju rynku zielonego wodoru.

Prezes Fundacji, Remigiusz Nowakowski przedstawił również wnioski z najnowszego raportu przygotowanego przez DISE „Gaz zakładnikiem geopolityki. Wykorzystanie gazu ziemnego na cele energetyczne w Unii Europejskiej w aspekcie oddziaływania czynników geopolitycznych.”, którego analiza dotyczy między innymi geopolitycznych uwarunkowań funkcjonowania energetyki gazowej w UE, polityki UE wobec paliwa gazowego w kontekście oddziaływania uwarunkowań geopolitycznych, alternatywnych źródeł dostaw gazu wobec Rosji, perspektyw zbilansowania rynków gazu oraz pomostowej roli gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej.

Powerpol
Powerpol