28 listopada 2018 r. podczas konferencji w Ministerstwie Energii zaprezentowane zostały wyniki raportu „Współpraca konwencjonalnych źródeł wytwórczych i wielkoskalowego OZE”  przygotowanego przez DISE we współpracy z PSEW. Głównym założeniem konferencji było wskazanie obszarów współpracy i synergii między energetyką węglową i odnawialną, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe kraju, a w dłuższej perspektywie także tanią energię elektryczną dla rozwijającej się gospodarki.

W czasie swojego wystąpienia w trakcie konferencji prezes zarządu DISE Remigiusz Nowakowski, podkreślił, że biorąc pod uwagę sytuację energetyczną Polski, rozsądne wydaje się połączenie wielkoskalowego OZE i energetyki konwencjonalnej. Natomiast szybka zmiana przez Polskę miksu energetycznego, może zapewnić pokrycie rosnącego zapotrzebowania na energię w przyszłości oraz utrzymać konkurencyjność gospodarki. Wszystkie te działania powinny być realizowane w zgodzie z globalnymi trendami i oczekiwaniami mieszkańców chociażby pod względem czystego powietrza.

W konferencji uczestniczył m.in. Sekretarz Stanu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Grzegorz Tobiszowski.