raport-h2-foto2

PREMIERA RAPORTU
„PRAWO WODOROWE – ŚRODOWISKO REGULACYJNE
WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI WODOROWEJ”

18 października br, podczas konferencji PRECOP 27, poprzedzającej Szczyt Klimatyczny w Egipcie (COP27), miała miejsce premiera raportu UN Global Compact Network Poland pt. „Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej”, który powstał we współpracy z ekspertami Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych – Remigiuszem Nowakowskim, prezesem zarządu DISE i Aleksandrą Pinkas.

Raport stanowi odpowiedź na pilną potrzebę wdrożenia ram prawnych dla rozwoju polskiego rynku wodoru w związku z przyjętymi ambitnymi celami określonymi w Polskiej Strategii Wodorowej. Unia Europejska oceniła potencjał rozwoju wodoru na 40 GW mocy zainstalowanej w elektrolizerach do 2030 r. i roczną produkcję co najmniej 10 mln t odnawialnego wodoru, w czym Polska zamierza partycypować na poziomie co najmniej 2 GW i rocznej produkcji w wysokości ok. 200 tys. t wodoru. Kluczowym elementem budowy zintegrowanego systemu energetycznego, który pozwoli na obniżenie emisyjności sektora energii i jednoczesną realizację zobowiązań w zakresie ochrony klimatu jest wdrożenie technologii wodorowych. Transformacja energetyczna wymaga budowania pomostu pomiędzy decydentami a branżą, która zgłasza swoje postulaty na łamach prezentowanego raportu.

Eksperci DISE przybliżyli kontekst globalny rozwoju gospodarki wodorowej, wskazując na dobre praktyki Stanów Zjednoczonych i Japonii, w tym dokonując przeglądu strategii wodorowych tych państw.

Zapraszamy do lektury raportu!

Link do raportu: https://ungc.org.pl/raport-prawo-wodorowe-srodowisko-regulacyjne-wspierajace-rozwoj-gospodarki-wodorowe/

raport-h2-foto1
raport-h2-foto3