Raport DISE – PSEW

PREMIERA PAŹDZIERNIK 2021

Zielony wodór z OZE w Polsce

Wykorzystanie energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako
szansa na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce.

DISE
PSEW

Cel Raportu:

Przeanalizowanie możliwości technicznych i ekonomicznych produkcji „zielonego” wodoru przy wykorzystaniu energetyki wiatrowej w Polsce. Raport zidentyfikuje główne bariery blokujące rozwój produkcji „zielonego” wodoru na szeroką skalę. Przedstawi również wpływ produkcji wodoru z elektrowni wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny. Opisany zostanie także bilans korzyści w zakresie redukcji CO2 oraz rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.

 

W Raporcie postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Jaka ma być rola „zielonego” wodoru w transformacji energetycznej UE i Polski?
  • Jaka będzie skala i tempo rozwoju OZE, w tym w szczególności energetyki wiatrowej w Polsce?
  • Jaki jest i będzie potencjał OZE w zakresie produkcji „zielonego” wodoru w Polsce?
  • Jakie problemy infrastrukturalne należy rozwiązać w zakresie magazynowania, transportu i wykorzystania energetycznego „zielonego” wodoru?
  • Jaki wpływ na Krajowy System Elektroenergetyczny ma rozwój instalacji do produkcji zielonego wodoru przy założeniu wiodącej roli energetyki wiatrowej?
  • Jaka jest skala potrzebnych inwestycji w zakresie produkcji „zielonego” wodoru?
  • Jakie potrzeby finansowe będą generować inwestycje w produkcję „zielonego” wodoru?
  • Jaki jest potencjał wykorzystania zielonego wodoru do magazynowania energii z OZE? W jakim zakresie wykorzystanie zielonego wodoru może wpłynąć na zwiększenie stabilności elektrowni wiatrowych onshore i offshore?
ikona-wodor2

PARTNERZY RAPORTU

PARTNERZY STRATEGICZNI

BGK
NFOSiGW
Orsted
RWE

PARTNERZY GŁÓWNI

DZP
EDP
EUROWIND
Polenergia
LOTOS

PARTNERZY BRANŻOWI

Qair
DNV

AUTORZY RAPORTU

Mariusz Ruszel

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Ekspert, Prezes Zarządu
oraz założyciel Instytutu Polityki Energetycznej
im. Ignacego Łukasiewicza


Czytaj więcej

Politolog, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego KPRP (2012-2013). Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz związanych z polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, elektromobilnością, wodorem. Obecnie koncentruje się na polityce energetycznej Republiki Federalnej Niemiec.

Badania naukowe prowadził na międzynarodowych uczelniach tj. Humboldt Universität w Berlinie (2018), Freie Universität Berlin (2016), Deutsches Institute Wirtschaftsforschung w Berlinie (2015), University of Geneva (2014), Ca’Foscari University of Venice (2014). Jest pomysłodawcą cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017).

Lista publikacji: https://mruszel.v.prz.edu.pl/

Rafał Miętkiewicz

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz

Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni


Czytaj więcej

Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe). Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

Ewa Mataczyńska

dr Ewa Mataczyńska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej
im. Ignacego Łukasiewicza


Czytaj więcej

Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawa: „Zastosowanie metody DEA do analizy zmian efektywności technicznej regulowanych przedsiębiorstw sieciowych. Na przykładzie krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej”. Od 1994 roku zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym. Przedstawiciel PGE Dystrybucja w europejskim stowarzyszeniu E.DSO for Smart Grids jako członek Komitetów: Technology & Knowledge Sharing, Innovation & Research, Regulation and Policy.

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej od 2016 roku. Członek grupy roboczej WG1 Reliable, economic and efficient energy system w ETIP SNET (European Technology & Innovation Platforms, Smart Networks for Energy Transition). Obszar zainteresowań naukowych związany z sektorem elektroenergetycznym, między innymi z regulacyjnymi dla sektora na poziomie UE oraz z rozwojem nowych technologii na rynku energii.

Anna Kucharska

dr Anna Kucharska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej
im. Ignacego Łukasiewicza


Czytaj więcej

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce i administracji. Członkini grup roboczych w Polskim Porozumieniu Wodorowym oraz ekpert E.DSO w Smart Networks for Energy Transition w ramach European Technology & Innovation Platforms. Stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech. Autorka wielu publikacji naukowych, analiz i raportów eksperckich z obszaru transformacji energetycznej i polityki bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru UE, państw niemieckojęzycznych i Grupy Wyszehradzkiej. Koordynator międzynarodowego projektu pt. „Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness”.

Dominik Brodacki

mgr Dominik Brodacki

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
i analityk ds. energetycznych Polityki Insight


Czytaj więcej

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce energetycznej, rynku energii i gazu ziemnego, a także prawie energetycznym.

Piotr Kacejko

Piotr Antoni Kacejko

Inżynier, specjalista w zakresie elektryki i elektroenergetyki, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Lubelskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020


Marcin Sienkiewicz

dr Marcin Sienkiewicz

Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe


Czytaj więcej

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych w latach 2016-2018. Ekspert Forum Polityki Wschodniej. Wykładowca studium podyplomowego Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych na Politechnice Wrocławskiej. Publicysta i recenzent „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych” – miesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W latach 2008 – 2010 współpraca ekspercka w zakresie bezpieczeństwa narodowego i energetycznego z BBN i Kancelaria Prezydenta RP. W roku 2013 odbył staż dydaktyczny w VŠB – Technical University of Ostrava. W okresie grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. stażysta w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA. Autor studium koncepcyjnego poświęconego utworzeniu w Polsce hubu gazowego. Uczestnik i współorganizator wielu konferencji poświęconych tematyce energetycznej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej współczesnych państw, funkcjonowania międzynarodowych ryków energetycznych.
Zainteresowania naukowe: geopolityka i geografia ekonomiczna, bezpieczeństwo energetyczne, rynki energetyczne, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Sławomir Skwierz

dr inż. Sławomir Skwierz

Ekspert w zakresie modelowania sektora energii
Główny specjalista w Agencji Rynku Energii SA


Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie energetyka. Tytuł nadany na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Związany zawodowo z sektorem energetycznym od 2006 r. Obecnie zatrudniony na stanowisku Głównego specjalisty energetyka w Agencji Rynku Energii SA w Warszawie oraz jako Ekspert ds. modelowania sektora energii w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych KOBiZE. Zajmuje się zagadnieniami matematycznego modelowania systemów energetycznych oraz opracowywaniem programów komputerowych do ich symulacji i optymalizacji. Główne obszary jego działalności stanowią: prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, prognozy miksu energetycznego, prognozy emisji zanieczyszczeń, prognozy cenowe paliw i nośników energii, technologie energetyczne, efektywność energetyczna oraz analizy efektywności ekonomicznej projektów energetycznych.

Autor lub współautor wielu publikacji na temat polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania rynków energetycznych, a także szeregu analiz na potrzeby organów administracji państwowej oraz krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych.

Paweł Turowski

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego


Czytaj więcej

W BBN pracuje od 2007 r., obecnie w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa energetycznego.

Konrad Świrski

RECENZENT

prof. Konrad Świrski

Prof. dr hab. inż. Politechniki Warszawskiej,
Prezes Zarządu Transition Technologies S.A.


Czytaj więcej

Ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym oraz badacz sposobów na optymalizację produkcji przemysłowej. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim oraz w podcaście porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 30 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z podstaw eksploatacji, rynku energii, czy systemów cyfrowego sterowania cieszą się szczególną sympatią wśród studentów.

Autor blisko 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie.

Prywatnie pasjonat greckiej kultury i literatury faktu.

PATRONI MEDIALNI

Biznes Alert
CIRE
WysokieNapiecie.pl
Nowa Energia
Wiadomosci Naftowe i Gazownicze
Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean el
Energy and ecology