Dawid Jackiewicz

RELACJE Z WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI ORLEN
PODCZAS IX KONGRESU ENERGETYCZNEGO DISE

Głos Dawida Jackiewicza,
Wiceprezesa Zarządu ORLEN Synthos Green Energy

Dawid Jackiewicz, Wiceprezes Zarządu, ORLEN Synthos Green Energy zabierając głos w panelu dyskusyjnym pn. Strategiczne partnerstwa międzynarodowe na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i transformacji wskazał na potencjał 300 MW reaktorów SMR. Zgodnie z szacunkami spółki każdy z nich pozwoli zapewnić zapotrzebowanie na energię energetyczną dla 150 tys. miasta. D. Jackiewicz powiedział, że: „Polska staje się beneficjentem najnowocześniejszych technologii jądrowych”, które wpisują się w przyjęty cel rozwoju energetyki jądrowej na poziomie prognozowanych w aktualizacji PEP2040 ambicji na poziomie 0,3 GW mocy zainstalowanej do 2030 r. i 7,8 GW mocy zainstalowanej do 2040 r. Prezes Jackiewicz podkreślił, że: „żywotność reaktorów SMR szacowana jest na ok. 60 lat z możliwością przedłużenia do 90 lat, a więc polsko-amerykańska współpraca przewidywana jest w perspektywie kolejnych 100 lat, co w istotnym stopniu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki”.