Dawid Jackiewicz

RELACJE Z WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI ORLEN
PODCZAS IX KONGRESU ENERGETYCZNEGO DISE

Głos Dawida Jackiewicza,
Wiceprezesa Zarządu ORLEN Synthos Green Energy

Dawid Jackiewicz, Wiceprezes Zarządu ORLEN Synthos Green Energy zabierając głos w panelu dyskusyjnym pn. Rozwój technologii jądrowych – potencjał produkcji czystej energii w jednostkach modularnych SMR, na pytanie o to, dlaczego OSGE rozwija technologię SMR powiedział, że: w dzisiejszych czasach widzimy wzrost świadomości konsumentów; zwracają oni coraz większą uwagę na fakt czy produkt, usługa, wytwarzane dobro nie pozostawia śladu węglowego. Zdaniem D. Jackiewicza jest to tendencja wzrostowa, prawdopodobnie kierunek czy trend nieodwracalny związany z rosnącą świadomością społeczną. Jak wskazał panelista: „na przestrzeni ostatnich lat osiągnięcie 16 GW mocy zainstalowanej w OZE to niewątpliwy sukces gospodarczy naszego kraju, ale są to źródła niestabilne”. D. Jackiewicz wspomniał również o wyborze technologii BWRX-300 od GE Hitachi, argumentując wybór dojrzałością technologii oraz wskazując, że technologia funkcjonuje w 67 miejscach (w 10 krajach) na świecie, mając na myśli reaktory wodno-wrzące w technologii GE Hitachi. Wskazał on również, że BWRX-300 to reaktor, który jest kolejnym etapem w postępie technologicznym. W odniesieniu do pytania o obecność OSGE w Czechach i na Słowacji i znaczeniu dla spółki polskiego rynku, D. Jackiewicz stwierdził, że: „rynek krajowy jest dla OSGE priorytetem”, akcentując także znaczenie SMR w ciepłownictwie”.