Krzysztof Nowicki

RELACJE Z WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI ORLEN
PODCZAS IX KONGRESU ENERGETYCZNEGO DISE

Głos Krzysztofa Nowickiego,
Członka Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji ORLEN S.A.

Krzysztof Nowicki, Członek Zarządu ds. Produkcji i Optymalizacji ORLEN S.A. zabierając głos w panelu dyskusyjnym pn. Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu przybliżył ambitne plany inwestycyjne Grupy ORLEN określone w zaktualizowanej strategii Grupy ORLEN do 2030 roku. K. Nowicki powiedział, że ORLEN zamierza przeznaczyć na inwestycje w perspektywie 2030 r. 320 mld zł, w tym 120 mld zł na inwestycje w zakresie nisko- i zeroemisyjnych aktywów wytwórczych. Panelista zwrócił uwagę na zaangażowanie ORLEN w rozwój tzw. gazów zdekarbonizowanych poprzez inwestycje w poszerzanie portfolio aktywów biogazowych. K. Nowicki zauważył, że pomimo konsekwentnie zwiększanego przez ORLEN segmentu zielonych inwestycji, dla spółki istotne znaczenie ma wykorzystanie gazu ziemnego – w tym zakresie wyznaczono cel wydobycia gazu na poziomie 12 mld m3. Dodatkowo Grupa rozpoczęła też budowę nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu o mocy 560 MW. Panelista zaznaczył, że ORLEN dąży do ekspansji energetycznej na polskich wodach Bałtyku, inwestując 70 mld zł na realizację projektów offshore i budowę terminalu instalacyjnego. Ponadto dodał także, że ORLEN łącząc siły ze spółką Synthos w ramach spółki ORLEN Synthos Green Energy, rozwija technologię SMR w Polsce.