Piotr Zdyb

RELACJA Z WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI ORLEN
PODCZAS IX KONGRESU ENERGETYCZNEGO DISE

Głos Piotra Zdyb,
Kierownik Zespołu Budowy Źródeł Wytwarzania Wodoru Odnawialnego,
ORLEN S.A.

Piotr Zdyb, Kierownik Zespołu Budowy Źródeł Wytwarzania Wodoru Odnawialnego, ORLEN S.A. zabierając głos w panelu dyskusyjnym pn. Polska gospodarka wodorowa – wykorzystanie wodoru z OZE i atomu w energetyce, transporcie i przemyśle stwierdził, że: „produkcja wodoru nisko- i zeroemisyjnego stanowi spore wyzwanie, a czynnikami ograniczającymi są regulacje prawne, w tym m.in. dyrektywa RED II i akty delegowane ze względu na konieczność ograniczenia emisji w całym cyklu życia (w tym w zakresie produkcji, sprężania i transportu) o 70%”. Panelista podkreślił potrzebę całościowego spoglądania na rozwój wodoru, z perspektywy całego łańcucha dostaw i dążenie do pełnego wykorzystania wodoru i sprzedaży do odbiorcy końcowego. P. Zdyb powiedział, że ORLEN analizuje całe spektrum rozwoju gospodarki wodorowej. Zdaniem P. Zdyba przemysł nie może czekać na regulacje, a w ORLEN projekty wodorowe (w tym m.in. stacje ładowania wodoru) są realizowane zgodnie ze strategią spółki, niejako „wyprzedzając” przyjęcie stosownego prawa. P. Zdyb zaznaczył, że jednak przyjęcie prawa dla wodoru byłoby impulsem do realizacji celowanych projektów, ponieważ specyfika wodoru wymaga przyjęcia szczególnych rozwiązań prawnych.