Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych  organizuje II Dolnośląski Kongres Energetyczny – Nowa strategia paliwowo-energetyczna Polski , który jest poświęcony zagadnieniom infrastrukturalnym i organizacyjnym narzędzi bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjności gospodarki polskiej, uwarunkowań realizacji inwestycji strategicznych. Głównym celem przedstawionych w jego trakcie wystąpień i przeprowadzonych dyskusji będzie sformułowanie propozycji i założeń dla polskiej doktryny paliwowo-energetycznej, a także zarysowanie nowych koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rynków energetycznych. Kongres odbędzie się 13 października 2016 roku we Wrocławiu i został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska.