Warsztaty z niskoemisyjnych źródeł energii
(OZE + technologia jądrowa) w Gaju Oławskim

23 listopada 2023

W listopadzie Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych miał przyjemność zorganizować warsztaty poszerzające wiedzę z zakresu niskoemisyjnych źródeł energii, które odbyły się w siedzibie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przyjrzeć się z bliska funkcjonowaniu infrastruktury klastra oraz posłuchać prelekcji najlepszych specjalistów.

Wizyta studyjna zaczęła się od zwiedzania turbin wiatrowych, również ich wnętrz, zapoznając się z obecnym tam wyposażeniem, w tym licznikami produkcji energii czy prędkości wiatru. Zainteresowanie wzbudziły również towarzyszące im litowo-jonowe magazyny energii, współpracujące w inteligentny sposób. Do pozostałych obiektów na trasie wizyty należały, m.in.: instalacja Agro-Hydro-Energy (AHE), która łączy produkcję energii odnawialnej ze zmechanizowaną uprawą roślin, jednostki wysokosprawnej trigeneracji, wykorzystujące metan i zielony wodór, a także halę produkcyjną w technologii zerowej emisji CO2.

Nie tylko OZE, a również produkcja czystej energii w technologii jądrowej była ważnym punktem wydarzenia. Wykład na temat integracji technologii małych modułowych reaktorów jądrowych SMR (ang. small modular reactors) BWRX-300 z OZE, wygłosił Marcin Ciepliński, ekspert technologii jądrowych i doradca zarządu ORLEN Synthos Green Energy Sp. z o.o. Prelegent wyjaśnił dlaczego czysta energia jądrowa przeżywa na świecie swój renesans oraz co sprawiło, że wzrosło zapotrzebowanie na mniejsze jednostki. Pokazał on również na osi czasu, że prace nad SMR w Polsce są obecnie w połowie drogi do uzyskania zgód na budowę w planowanych lokalizacjach. Autor prezentacji przedstawił również krótką historię rozwoju technologii, aspekty bezpieczeństwa i mocy jednostek względem systemu. Jako korzyści z budowy SMR, M.Ciepliński wskazał brak potrzeby dużych nakładów na budowę infrastruktury technicznej towarzyszącej i sieci przesyłowych, a także możliwości wkładu do polskiego systemu ciepłowniczego. Do nadrzędnych wartości z uruchomienia reaktorów prelegent zaliczył: stabilizację systemu, kwestie zapewnienia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, poszanowanie środowiska naturalnego oraz obniżania emisyjności systemu. Na końcu autor wskazał na związki pomiędzy technologią jądrową oraz odnawialnymi źródłami energii, podkreślając ich kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej w Polsce.