Rafineria Gdańska

Wizyta studyjna w Rafinerii Gdańskiej: DISE & ORLEN S.A.

12 grudnia 2023

12 grudnia 2023 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie w ramach „Energii Kobiet” Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych, którego partnerem został ORLEN S.A. Dzięki tej współpracy możliwe było zorganizowanie wizyty studyjnej dla uczestniczek projektu – tym razem na imponującą infrastrukturę Rafinerii Gdańskiej. We wtorkowe przedpołudnie przedstawicielki branży energetycznej odwiedziły biuro Rafinerii, gdzie rozpoczęła się część merytoryczna spotkania.

Głos zabrały ekspertki: Pani Sylwia Pawlak, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju Energetyki Niskoemisyjnej ORLEN S.A. oraz Pani Beata Stępniak, Dyrektor Departamentu Transakcyjnego, ORLEN S.A. Ich prezentacje poświęcone były strategii Grupy ORLEN do 2030 roku, projektom OZE oraz roli gazu ziemnego w Grupie. Jak powiedziała S.Pawlak, plany Spółki w kontekście transformacji energetycznej opierają się na szeroko zakrojonej synergii, silnej bazie aktywów oraz reagowaniu na dynamicznie zmieniający się rynek, jak i megatrendy. Firma podejmuje sukcesywne działania, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 25% już w 2030 roku w najbardziej emisyjnych sektorach. Wiąże się to, m.in. ze zwiększaniem nakładów na zielone inwestycje, takie jak: OZE, biogaz, elektromobilność, mała energetyka jądrowa czy technologia CCUS. Dużą wartością strategii jest również zróżnicowany portfel produktów multienergetycznych, od paliw aż po zielony wodór.

Poza aspektami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju, prelegentki poruszyły bardzo ważny i aktualny temat, zadając pytanie o zależność bezpieczeństwa energetycznego od transformacji energetycznej. B. Stępniak przedstawiła sytuację rynku gazu ziemnego, od zmieniających się cen po źródła importu. Ekspertka zapoznała słuchaczy również z planami inwestycyjnymi, związanymi z infrastrukturą gazową i transgranicznymi dostawami LNG oraz przyszłościowym tematem zazieleniania sektora gazowniczego. Dyrektor S. Pawlak opowiedziała także o projektach odnawialnych źródeł energii w Grupie ORLEN, których udział w stabilizowaniu dostaw energii elektrycznej i gazu w Polsce będzie rósł coraz szybciej. Dużą rolę ma odgrywać w procesie dekarbonizacji również odnawialny wodór, którego wykorzystanie planowane jest, m.in. w przemyśle, transporcie i produkcji paliw syntetycznych. Przykładem rozwoju tej technologii jest program „Green H2”, realizowany przez LOTOS GREEN H2 Sp. z o.o., który jest pierwszą w Polsce wielkoskalową instalacją do produkcji zielonego wodoru.

Po wystąpieniach odbyło się zwiedzanie terenu Rafinerii Gdańskiej. Pan Adam Pilecki, Koordynator Biura Ochrony Środowiska Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o., zapewnił uczestniczkom wizyty przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz był przewodnikiem po rozległej infrastrukturze obiektu. Była to jedyna w swoim rodzaju możliwość przyjrzenia się „od środka” pracy skomplikowanego systemu Rafinerii. W trakcie wycieczki A. Pilecki, poza ciekawą opowieścią o historii oraz strukturze tego strategicznego obiektu, zapoznał grupę z przebiegiem modernizacji Rafinerii, która wykorzystuje coraz nowsze technologie oraz zmniejsza wpływ na środowisko naturalne i klimat.