Bezpieczeństwo pracy w elektrowniach SMR

BWRX-300 gwarantuje bardzo bezpieczne środowisko pracy. Z inżynierskiego, konstrukcyjnego punktu widzenia reaktor zbudowany jest z zastosowaniem filozofii „bezpieczeństwa w głąb” opartego na pięciu niezależnych barierach bezpieczeństwa, gwarantujących uniknięcie lub/i szybkie wygaszenie wszelakich sytuacji awaryjnych. Bariery te oparte są na prawach fizyki, działają samoczynnie i niezależnie od reakcji operatorów. Takim nowatorskim rozwiązaniem jest np. zastosowanie tzw. zaworów odcinających/izolacyjnych gwarantujących długotrwałe chłodzenie reaktora nawet w najpoważniejszych sytuacjach awaryjnych bez zasilania prądu, bez generatorów diesla i potrzeby reakcji operatorów.

Z punktu widzenia personelu bezpieczeństwo opiera się na świetnym szkoleniu, na dużej kulturze bezpieczeństwa i na jasnych i klarownych procedurach, podobnie jak w lotnictwie. Trening operatów reaktora BWRX-300 to 2 lata nauki, treningu i nabywania kultury bezpieczeństwa, a później coroczne treningi na symulatorze i testy sprawnościowo-psychologiczne.