Komitet Patronów Honorowych 4DKE coraz większy

Do grona Patronów Honorowych IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu dołączyły dwie kolejne instytucje. Są to Polsko-Litewska Izba Handlowa oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej. Patronami Honorowymi są także: Ministerstwo Energii, Ambasada Szwecji w Warszawie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Regulacji Energetyki, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,…